SAMARBEJDE MED ERFARING, VIDEN OG INTEGRITET

Qarsoq tegnestue rådgiver private og offentlige bygherrer indenfor arktisk byggeri. Opgaverne omfatter idéoplæg, byggeprogrammer, projektering af om- og nybygning, indretningsdesign, lavenergi renovering, byggeledelse og eftersyn.  


Projekteringen sker indenfor budget med særlig fokus på de seneste målsætninger indenfor varmetab, passivvarme, nedbringelse af CO2 og ønsker om bæredygtighed.  


Vi arbejder efter Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 (Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører) og projekterer nu også i Revit BIM.


Qarsoq tegnestue blev stiftet som ApS i 2007 med hovedkontor i Nuuk, Grønland og har i dag afdelinger i Ilulissat, Sisimiut samt i Helsingør, Danmark. Anpartshaverne udgøres af adm. direktør og bygningskonstruktør Mario Jensen samt byggetekniker Johan Rosbach, der også udgør direktionen. Tegnestuen er 100% grønlandsk ejet.


Selskabet er registreret som ApS416216 i Erhvervsstyrelsen og GER 12424159 i det Grønlandske erhvervsregister. Vi er erhvervsansvarsforsikret i Kalaallit Forsikring med en samlet erstatningssum på kr. 10 millioner pr. forsikringsår, police 55-017971. Bankforbindelsen er Grønlandsbanken A/S.


CSR: Som led i vores sociale ansvar yder Qarsoq tegnestue økonomisk støtte til Grønlandske sportsarrangementer og idrætsfolk samt til Neriuffiit Kattuffiat/Kræftens bekæmpelse i Grønland. 


Vision: At være den vigtigste leverandør af arkitektur og byggeledelse for bygherrer i Grønland.


Mission: Qarsoq giver bygherren innovativ arkitektur til det arktiske klima i en ukompliceret byggeproces.


Slogan:

Suleqatigiilluta nunarput ilusilersussavarput

Sammen tegner vi det nye Grønland.

Vi glæder os til at hjælpe dig med dit projekt. 

MEDARBEJDERE

PARTNER (Nuuk)

Mario Jensen

 

Direktør

Bygningskonstruktør MAK fra BTH Odense

PARTNER (Nuuk)

Johan Rosbach

Ledelse og projektudvikling, Byggetekniker fra OTA

CHEFARKITEKT MAA (Helsingør)

Christian Teller

 

Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole

ARKITEKT MAA (Nuuk)

Malene Rosing

 

Arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus

KONSTRUKTØR MAK (Helsingør)

Jenan Tharan

 

Bygningskonstruktør fra BTH Haslev

INGENIØR (Nuuk)

Inuuteq Hendriksen

 

Diplomingeniør Arktisk teknologi fra DTU

KONSTRUKTØR MAK (Nuuk)

Søren Mortensen

 

Bygningskonstruktør fra KEA

INGENIØR (Nuuk)

Martin Labansen

 

Diplomingeniør Arktisk teknologi fra Syddansk Universitet 

KONSTRUKTØR MAK (Nuuk)

Kenneth Stidsen

 

Bygningskonstruktør fra UCN Aalborg

BYGGETEKNIKER (Sisimiut)

Vittus Karlsen

 

Byggetekniker fra OTA

INGENIØR (Sisimiut)

Inuk Tittussen

 

Diplomingeniør arktisk teknologi fra DTU Sisimiut

INGENIØR (Sisimiut)

Nuka Dahl

 

Diplomingeniør arktisk teknologi fra DTU Sisimiut

KONSTRUKTØR MAK (Sisimiut)

Nicky Petersen

 

Bygningskonstruktør fra UCL Odense

KONSTRUKTØR MAK (Ilulissat)

Erik Hegård Nielsen

 

Bygningskonstruktør MAK fra BTH Odense

 

erik@qarsoq.gl

EKSTERN BOGHOLDER (Nuuk)

Lisbeth Kreutzmann
Qarsoq-logo-diesel_transp.png

ADRESSER

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Hovedkontor:

Qarsoq Tegnestue ApS
Qullilerfik 2, 3. etage
Postboks 50, 3900 Nuuk

Grønland

T: +299 362680

Email: qarsoq@qarsoq.gl

Ilulissat afdeling:

Qarsoq Tegnestue ApS

Mittarfimmut aqqut 2
3952 Ilulissat

Sisimiut afdeling:
Qarsoq Tegnestue ApS

Postboks 3561
Berthelsenip Aqqutaa 6
3911 Sisimiut

T: +299 86 35 60
 

Danmark afdeling:

Qarsoq Tegnestue ApS
Kronborg Slot 16D 
3000 Helsingør 

Danmark

KONTAKT OS

© 2019 Qarsoq tegnestue ApS | Arkitekter, bygningskonstruktører og arktiske ingeniører

Søren_ved_tegnebordet