PROJEKTER

Boligsystemet nukik© er under opførsel i Ilulissat med 24 boliger til Grønlands Selvstyre og yderligere 24 til Avannaata Kommunia.

Nukik© boligerne indeholder 2V, 3V og 4V lejligheder.

Qarsoq Kiinaaleeraq© boligsystem er moderne lejligheder i en åben plan. Bebyggelsen har en menneskelig skala med gode depotfaciliteter i kælder.

Der er lagt vægt på at skabe et let varieret udtryk med en forenklet byggeproces for at kunne sikre en fornuftig boligydelse.

De tre nye bygninger tilvejebringer i alt 60 nye 2V og 3V boliger til Aasiaat og opføres i Qarsoq boligsystem 234Y.

Det sker i et specielt samarbejde bygherrerne Kommune Qeqertalik Ejendomsselskab A/S (40 boliger) og Grønlands Selvstyre (20 boliger).

Standard Ungdomsboliger til yderdistrikter er blevet til i nært samarbejde mellem Qarsoq tegnestue ApS og Grønlands Selvstyre.

 

Målgruppen er primært er ungdom i yderdistrikter, men boligen kan også tilpasses ældre medborgere.

Blandet erhverv og boliger på Nuukullak i Nuuk for Tunngavik Sioraannaq ApS. Bygningen ligger i det gamle løst bebyggede industri område, der nu ændrer karakter og får en mere bynær fortætning.

Bygningen har erhverv i stueetagen og i alt 20 boliger fordelt på 1. og 2. sal der med indskudte altaner skaber et levende facadespil.

Ny KNR skal rumme nye faciliteter for Grønlands nationale Radio og TV-produktion.
 

KNR er et mediehus der til hverdag er en lukket produktionsramme og ved særlige lejligheder skal kunne slå dørene op for store arrangementer. 

Handicapcentret er et tilbud for personer i alle aldre og med alle former for handicap. 

Brugerne har været inddraget fra start.

Centret sikrer en optimal træning af borgere med handicap og råder over rum til kursusaktivitet. 

Indkvarteringen til Inatsisartut skal spare samfundet for lejeudgifter når udefra kommende landstingsmedlemmer er i Nuuk for at deltage i Landstingets samlinger.

De 25 TUULLIIT boliger kommer til at ligge centralt i Nuuk, mellem Saqqarliit og Norlernuut.

De 3 bygninger med nukik©  boliger ligger mod sydvest med åbne skure til cykler og kajakker der danner rum mellem bygningerne.

Bådebroen giver let adgang til af- og påsætning fra joller og utility både samt håndtering af kajakker. 

De 6 personaleboliger anlægges med 4 stk. 3V og 2 stk 4V.  

 

Boligsystemet er en videreudvikling af Qarsoq nukik©, i en let trækonstruktion der kan opføres i byer og bygder uden store kranfaciliteter og har fået navnet Illuugiit© da boligerne kan etableres parvis 2-4-6-8 osv.

Etageboligsystem med 2,3 og 4 værelses boliger i Qaqortoq, Maniitsoq og Sisimiut. 

234X er et byggeri med bæredygtige og alsidige boliger med centralt trappetårn så etagerne kan tilpasse sig kuperet terræn i begge retninger og minimere sprængning.

 

Boligerne er løst med særlig fokus på energirigtige og miljøvenlige løsninger.

Projektet handler grundlæggende om mennesker der skal finde ro til igen at kunne klare sig selv.


Boenhederne er et botilbud til udsatte samt førtidspensionister. 
 

Der etableres 10 ældreboliger, heraf 2 tilgængelighedsboliger med tilknyttet plejer.

 

Boligerne tilpasses selvhjulpne ældre men alle boliger udføres niveaufrit og uden bundstykker i døre. 

Selvsstyreformandens bolig på Hans Egedes vej i den gamle kolonihavn i Nuuk måtte genopføres som følge af et omfattende skimmelsvamp angreb. B-29 er oprindeligt en lægebolig. 

Qarsoq-logo-diesel_transp.png