top of page

AASIAAT

12 nukik© boliger på Svendborgip Aqq i Aasiaat

Bygherre: Grønlands Selvstyre

Projekt: 12 nukik© boliger på Svendborgip Aqq i Aasiaat 
Status: Ikke realiseret. I stedet opføres Qarsoq 234X boligsystemet.
Sted: Aasiaat, Grønland
Rolle: Arkitekt [CT] og projektering

De 3 bygninger med nukik©  boliger ligger mod sydvest med åbne skure til cykler og kajakker der danner rum mellem bygningerne.


Nukik© boligernes vingetrapper leder til fælles teknikrum med individuelle udhus forsynet med vask. Indgangen til hver bolig er overdækket, skærmet mod regn og sne. 


Bygningernes facader er af gennemfarvede, hvide fibercement plader med tilsætninger på udhuse og teknikrum i varmebehandlet lærk eller fyr. Bebyggelsen bliver lys og imødekommende og altaner i stueplan har trapper til terræn. Tagudhæng sikrer optimal udluftning af taget for bedre holdbarhed. 

Bådebroen giver let adgang til af- og påsætning fra joller og utility både samt håndtering af kajakker.


De åbne cykelskur giver aktive rum mellem bygningerne. De står på fjeldankre med løftede facader så vind og fygesne kan passere igennem. Her er der plads til cykler, kajakker, sne scooter, kælke og evt. barnevogn. 


Bruttoareal pr bygning med 4 stk 3V og fælles teknikrum er 341 m²


bottom of page