top of page

NUUK

Holms Hus

Bygherre: Kommuneqarfik Sermersooq
Projekt: Renovering og ombygning af B-615 Holms Hus
Sted: Nuuk Grønland
Rolle: Arkitekt [CT/MJ] og ingeniør, konstruktion og VVS
Fase: Dispositionsforslag 2024

Hans og Karen Holms hus
ligger ved Aqqaluks Plads i Nuuk, et historisk område med bevaringsværdige og fredede bygninger, samt nabo til de Arktiske haver.

 

Overordnede bestemmelser sikrer at området friholdes til offentligt rekreativt område, så det gode byrum bevares og styrkes med respekt for den landskabelige og oprindelige karakter.

Bygningen renoveres udvendig med lodret, svensk rød træbeklædning og hvide vinduer. Indvendig ombygges den fra sin oprindelige funktion som bolig til udstillingsformål.

Fra vindfanget er der er centralt forrum med adgang til tilgængeligt toilet, køkken og udstillingsrum. Forrummet byder gæster velkommen med informationer om husets historie samt igangværende aktiviteter.
Køkkenet er kompakt men med plads til at anrette og håndtere drikkevarer og anden forplejning ved arrangementer. Loftet udnyttes til depot.

Udstillingsrummet kan anvendes til kunstudstillinger, salgsudstillinger, børneaktiviteter, boglanceringer, foredrag og turistfremvisninger.
De tre store vinduespartier er sydvendte og giver frit udsyn til Hans Egedes Kirke og Kolonihavnen.

Der er tilstræbt en stilfærdig og gedigen karakter i formsprog og i materialer, der kan fungere som en passende ramme om kulturelle arrangementer.

Hans Holm var en af Grønlands Radios (KNR) første medarbejdere og lagde stor vægt på korrekt brug af det grønlandske sprog. Som ung var han sportsudøver og  var siden medlem af bestyrelsen i Grønlands Idrætsforbund. Hans var gift med Karen Holm, der i mange år var bogbinder i bogtrykkeriet Kujataata Naqiterivia. Hun blev ansat i bogtrykkeriet i 1946 og oplærte mange nye medarbejdere i bogbinderfaget i løbet af sit 43 årige virke.

Qarsoq-logo-diesel_transp.png
bottom of page