top of page

NUUK

Udvidelse ASIAQ

Projekt: Udvidelse af ASIAQ - Greenland Survey
Bygherre: Grønlands Selvstyre
Fase: Projektforslag
Rolle: Totalrådgiver, Arkitekt [CT/MJ/JT]
Underrådgiver: INUPLAN A/S samt ETPConsult ApS (EL)

ASIAQ - Greenland Survey har til huse i det centrale nuuk i en bygning, der nu udvides med lager- og værkstedsfaciliteter, depoter og kontorer.

 

Bygningen har i stueplan lineær gennemkørsel for ASIAQs landgangsfartøj via port, så fartøjet er let at få ind og ud af bygningen og der kan sikres korrekt aptering og kalibrering af måleudstyr samt GPS under optimale omstændigheder.

Udvidelsen sikrer en tilgængelig og niveaufri adgang som ASIAQ savner i dag og vil desuden sikre niveaufri gennemgang på 1. sal fra eksisterende bygning. En godselevator muliggør intern pakning og omrokering af ekspeditionsudstyr på EUR paller og rullevogne.

Et gennemgående vindfang bliver en ny og synlig hovedindgang fra Svend Junges vej i vest og fra gårdsiden i øst, hvor der er parkering.

Landmålernes arbejde er optimeret så det er let at pakke opmålingstur i depot og efterfølgende udpakning tæt på skyllerum m.v.   
Lagerhallen får visuel kontakt til vindfanget med kig fra trappereposen i niveau med stueplan B-1111.

Tilbygningen bliver en markant del af det nye ASIAQ og vil samlet set tilføre på 3 etager á 313,5 m2 = 940,5 m2 med gode faciliteter til medarbejderne.

Når eksisterende ældre bygning facaderenoveres kan det ske det med tilsvarende zink inddækninger på eksempelvis tagudhæng og kviste så der dannes et fælles formsprog.

Det er Kommunens plan at parallelforskyde og rette Stephensons sti ud, så den danner fortov langs nybyggerier som Asiaqs udvidelse.
Her er Vestfacaden aktiv mod stien med vinduer til metalværksted, lagerhal og indgang samt trappetårnet der vil give liv til området også i mørketiden.

bottom of page